MEMBER  |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책 에 동의합니다.
 • 땅 끝 전도 사명을 다하는 교회, 보내는 교회

  다음세대를 주님의 제자로 양육하여 민족과 열방을 향해 전진하는 교회

  성탄절
  HOME  |  선교·활동  | 성탄절

 • 전체게시물 73건 / 1페이지
  IMG_7490.jpg
  성문교회 | 20-01-21
   
  IMG_7203.jpg
  성문교회 | 20-01-21
   
  IMG_7054.jpg
  성문교회 | 20-01-21
    
  IMG_6901.jpg
  성문교회 | 20-01-21
   
  IMG_6750.jpg
  성문교회 | 20-01-20
   
  IMG_6530.jpg
  성문교회 | 20-01-20
   
  IMG_6331.jpg
  성문교회 | 20-01-20
   
  3.jpg
  성문교회 | 19-03-28
                                                                                                      …
  IMG_3538.jpg
  성문교회 | 19-03-28
                                                                                                      …
  IMG_3181.jpg
  성문교회 | 19-03-28
                                                                                                      …
  IMG_1944.jpg
  성문교회 | 18-05-14
    …
  IMG_1529.jpg
  성문교회 | 18-05-14
    …

  회원가입약관 | 개인정보취급방침| 청소년보호정책| 이메일주소 무단수집거부| 전체 최근게시글
  페이스북으로 보내기 트위터로 보내기 구글플러스로 보내기 카카오톡으로 보내기 밴드로 보내기
  성문교회 | 경기도 안양시 동안구 관평로79번길 8(평촌동 909-4)
  TEL : 031-382-0691 | FAX : 031-385-7942 | E-MAIL : sraping1004@hanmail.net
  Copyright ©2020~2021   smpch.kr. All Rights Reserved.
  031-382-0691
  031-385-7942
  sraping1004@hanmail.net
  031-382-0691
  성문교회 전화번호 안내